Skip to content

Actievoorwaarden

Duurzaamheidsenquête voor bloemisten in Nederland

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Duurzaamheidsenquête voor bloemisten in Nederland’ georganiseerd door de kwekers en veredelaars van Every Alstroemeria. Waarbij je kans maakt op vier Efteling kaarten t.w.v. € 225. 

 • De actie loopt van 20 mei 2024 tot en met 20 juni 2024.
 • Deelname aan de actie is voorbehouden aan eigenaren van bloemenwinkels in Nederland. Alle andere deelnemers worden uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers dienen correcte en actuele gegevens in te vullen bij deelname.
 • Uit alle deelnemers van het formulier wordt één winnaar gekozen.
 • Winnaars worden binnen vijf werkdagen na sluiting van de actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 • Bij geen reactie binnen vijf werkdagen na bekendmaking behoudt Every Alstroemeria het recht om een nieuwe winnaar aan te wijzen.
 • De uitreiking van de prijs zal fysiek zijn of via de post verstuurd worden.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. 
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hier niet van op de hoogte gesteld.
 • De prijs kan niet worden ingewisseld tegen contant geld.
 • De persoonsgegevens van deelnemers worden vastgelegd volgens de geldende privacywetgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).
 • Every Alstroemeria behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • Every Alstroemeria is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.

 

Vragen en eventuele opmerkingen over deze actie kunnen worden verstuurd naar info@everyalstroemeria.com.